• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bedrijfseconomie in Balans

Dé methode voor het vak bedrijfseconomie. Het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid vervangt het programma management en organisatie.

9e editie Bedrijfseconomie in Balans havo en vwo

Deze editie is geactualiseerd, aangescherpt en gaat in op recente maatschappelijke ontwikkelingen. Kenmerken blijven natuurlijk:
- Concrete leerdoelen per paragraaf.
- Korte, heldere theorie met veel voorbeelden.
- Trefwoorden in de marge.
- Paragraafopgaven, een zelftoets over een hoofdstuk en examentraining.

De opgaven zijn opgenomen in een apart werkboek of opgavenboek. Uitgebreide uitwerkingen zijn aanwezig.

Vraag gelijk een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl.
Image

Klik op de knoppen hierna om de verdeling CE-SE, het studielastuuroverzicht per paragraaf en per hoofdstuk te downloaden van Bedrijfseconomie in Balans voor CE25.

B-E in Balans, achtste editie

De achtste editie is volledig afgestemd op het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid (kortom: Bedrijfseconomie). Na vier edities M&O in Balans wordt de naam dan ook opnieuw B-E in Balans.

In deze editie is de centraal eindexamenstof volledig afgestemd op het examenprogramma bedrijfseconomie. Uit de schoolexamenstof blijkt de breedte van het vak bedrijfseconomie. Een docent heeft een grote vrijheid in zowel de keuze van leerstof als de manier van aanpak daarvan. Hierbij is niet alleen variatie in de stof mogelijk maar ook een variatie in aanpak en leerstijl (bijvoorbeeld de visuele, analytische of ‘doe’-route).

De vertrouwde kenmerken, zoals de heldere structuur en een voortdurende afwisseling tussen theorie en doen, zijn natuurlijk gebleven! In de methode wordt alle examenstof voor zowel het centraal eindexamen als het schoolexamen aangeboden.

Hierna is meer informatie over de methode te vinden.
Omslag Bedrijfseconomie in Balans vwo theorieboek 1

Assortiment

Voor havo en vwo zijn er twee theorieboeken, twee werkboeken of opgavenboeken en twee antwoordenboeken. Vanwege de diversiteit van de scholen aan urenverdelingen over de leerjaren is in deel 1 van het theorieboek naar verhouding meer stof opgenomen dan in deel 2. De werkboeken en opgavenboeken bevatten inhoudelijk dezelfde opgaven; we hebben ze beide laten maken omdat de een nu eenmaal liever werkt met een werkboek en de ander de voorkeur geeft aan een opgavenboek. Een werkboek geeft leerlingen ondersteuning, door de verschillende invul- en vraagvormen is er meer afwisseling en het bevordert het sneller door de stof heengaan. Bij een werkboek zijn alle invulelementen voorgedrukt en vult een leerling de antwoorden in het boek in. Bij een opgavenboek heeft een leerling een schrift nodig om zijn antwoorden op te schrijven. Uiteraard is alles ook digitaal verkrijgbaar.

De methode is verkrijgbaar bij de schoolboekhandel en rechtstreeks bij ons.

Opbouw

De opbouw van Bedrijfseconomie in Balans volgt per domein het examenprogramma. Alle opgaven zijn voorzien van een taxonomie volgens Bloom. Hieruit blijkt duidelijk de niveaudifferentiatie tussen vwo en havo.

Vanaf domein B (Van persoon naar rechtspersoon) is examentraining opgenomen zodat een leerling gericht naar het examen toe werkt.

In het tweede deel wordt op verschillende manieren eerder besproken stof herhaald, waardoor de leerling de stof paraat houdt. Op de leerlingpagina zijn samenvattingen van hoofdstukken van het eerste deel beschikbaar zodat leerlingen altijd beschikken over de belangrijkste termen. Ook kan een leerling snel zoeken in de uitgebreide digitale begrippenlijst.

Daarnaast hebben we een digitaal adaptief oefensysteem waarin de stof van beide delen is opgenomen. Zo kan een leerling in de vervolgjaren ook zelf nog oefenen met al behandelde stof.

Keuzedelen

Voor de keuze-onderwerpen zijn aparte methode-onafhankelijke modules beschikbaar. Naast de modules Elementair Boekhouden en Basiskennis Ondernemerschap, komt er onder andere een module Niet-commerciële Organisaties en een module Fiscale Jaarrekening voor havo/vwo.

Heeft u nog leuke ideeën? Laat het weten!

Doorlopende leerlijn

Er is een doorlopende leerlijn vanuit de onderbouw met de methode Integraal in Balans voor economie en bedrijfseconomie onderbouw.

Ook is er een doorlopende leerlijn naar het vervolgonderwijs. Of het nu gaat om uitstroom naar het wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of cursorisch onderwijs, uw leerlingen kunnen gebruikmaken van lesmateriaal van hetzelfde team en een duidelijk herkenbare didactiek. Ook de digitale platformen zijn voor de andere stromingen identiek. We zijn actief betrokken bij onderzoek of de effecten van vertrouwdheid eventuele uitval binnen hoger onderwijs kunnen verlagen.

Digitaal

Voor de digitale versie van de boeken maken we gebruik van het leerplatform Schooltas. In Schooltas is het mogelijk om zelf 'verrijkingen' toe te voegen (bijvoorbeeld eigen materiaal of filmpjes). Als leerlingen ook met Schooltas werken is het mogelijk om ingeleverde opdrachten en toetsen gelijk digitaal na te kijken.

Voor de digitale oefening is samen met het platform Drillster voor Bedrijfseconomie in Balans een online-leeromgeving waarin leerlingen adaptief en gepersonaliseerd kunnen oefenen met directe feedback en tips. Drillster is een slimme app die helpt om kennis te ontwikkelen, te borgen en te onderhouden. Een uniek algoritme legt de basis voor een gepersonaliseerd leerpad.

Het werkt als volgt:
1

Opdrachten via web en/of app

Hiermee wordt gemeten welke onderdelen van de leerstof al beheerst worden, en welke nog niet.
2

Feedback

Na het beantwoorden van vragen, wordt direct feedback gepresenteerd. Dit versterkt het leereffect.
3

Slimme herhaling

Het unieke algoritme bepaalt de volgorde en frequentie van de leerstof. Van opgaven die incorrect worden beantwoord, worden soortgelijke opgaven vaker herhaald dan elementen die wel correct worden beantwoord. Zo leer je makkelijker en onthoud je beter.
4

Kennis onderhouden

Het algoritme berekent hoe en wanneer kennis wegzakt als deze niet onderhouden wordt. Het is mogelijk om het systeem de leerling/student automatisch een bericht te laten sturen, net voordat belangrijke kennis dreigt weg te zakken. Zo is iedere leerling altijd optimaal voorbereid op een toets of examen.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Docentenmateriaal en -ondersteuning

Voor de docent is een docentenhandleiding verkrijgbaar met de uitwerkingen van de zelftoetsen, eindtermenverantwoording, voorbeeldpta’s, studielasturenoverzichten enz.

Het docentenmateriaal (ook toegang tot de docentenpagina) is uitsluitend via ons aan te vragen.

Docentenpagina

Het digitale deel bestaat onder andere uit:

  • toegang tot de digiboeken van elk boek;
  • toegang tot de toetsen en oefenbank met daarin toetsen per hoofdstuk, combinatietoetsen en extra examentraining;
  • het overzicht van de slu’s en een rekentool om de stof te verdelen over de beschikbare uren;
  • animaties waaronder powerpoints;
  • praktische opdrachten, digitale uitwerkingen spreadsheets, vakinhoudelijk nieuws;
  • praktische mededelingen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.