• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting hoofdstuk 25 Kostensoorten Bedrijfseconomie in Balans havo

Hieronder vind je de samenvatting van hoofdstuk 25. Onderaan de pagina vind je een link om de samenvatting te downloaden.

Hoofdstuk 25 Kostensoorten

25.1 Inkopen

Een handelsonderneming koopt producten in om deze vervolgens weer te verkopen. Tot de kosten behoort dan de inkoopprijs verkopen. De inkoopprijs verkopen bereken je als afzet x inkoopprijs per artikel.

Er zijn ook ondernemingen met een omvormingsproces: het maken van een product met behulp van grondstoffen, hulpstoffen en materialen. Grondstoffen zie je terug in een eindproduct en hulpstoffen die nodig zijn om de productie mogelijk te maken, zie je niet terug in het eindproduct. De kosten berekenen we hier vaak van als: verbruikte hoeveelheden x inkooprijs per eenheid grondstoffen/materialen.

 

25.2 Kosten duurzame productiemiddelen

Duurzame productiemiddelen zijn productiemiddelen die meer jaren meegaan. Tot de aanschafprijs van een duurzaam productiemiddel behoren ook de bijkomende kosten, zoals overdrachtskosten (gebouw) en installatiekosten (machines).

Afschrijven is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van duurzame productiemiddelen. Dit doe je om de kosten gelijkmatig over de levensduur te spreiden.

De grootte van de afschrijving is afhankelijk van:

  • de waarde van de duurzame productiemiddelen;
  • de levensduur;
  • de restwaarde;
  • het gebruik.

De technische levensduur is de periode waarin het duurzaam productiemiddel prestaties kan leveren.

De economische levensduur is de periode waarin op economische gronden het verstandig is het duurzaam productiemiddel prestaties te laten leveren.

De restwaarde van een duurzaam productiemiddel is de opbrengst die de onderneming aan het einde van de levensduur bij verkoop voor het productiemiddel verwacht te ontvangen. Eventuele sloopkosten of verwijderkosten worden in mindering gebracht op de restwaarde.

Bij afschrijving met een vast percentage van de aanschafprijs per jaar berekenen we het bedrag dat per periode wordt afgeschreven met behulp van de formule: (A-R)/n.

De boekwaarde van een duurzaam productiemiddel berekenen we door de aanschafprijs te verminderen met de al afgeschreven bedragen.

Tot de overige kosten van duurzame productiemiddelen rekenen we de complementaire kosten. Complementaire kosten zijn alle kosten die samenhangen met het duurzaam productiemiddel op de afschrijvings- en interestkosten na, zoals onderhouds- en reparatiekosten.

 

25.3 Personeelskosten, arbeidsuurtarief en factureertarief

De personeelskosten bestaan uit de kosten van de brutolonen en salarissen en de bijkomende kosten, zoals sociale lasten en pensioenpremies.

Het arbeidsuurtarief is een intern tarief waarin we alle personeelskosten per productief (door te berekenen) uur opnemen.

Het factureertarief of factuurtarief is een tarief waarin we naast de personeelskosten ook de overige bedrijfskosten (soms met uitzondering van materiaalkosten) en een winstopslag opnemen.

 

25.4 Overige kosten

Voor investeringen in productiemiddelen is vermogen nodig en dat leidt tot interestkosten.

De kosten van grond bestaan vooral uit interestkosten over het geïnvesteerde vermogen.

Ook zijn er kosten van diensten van derden (uitbesteed werk) als de onderneming bepaalde activiteiten door andere bedrijven laat uitvoeren.

Belastingen, zoals onroerendezaakbelasting, motorrijtuigenbelasting en assurantiebelasting zijn belastingen die kosten voor een onderneming veroorzaken.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.