• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting hoofdstuk 42 Regels winst-en-verliesrekening Bedrijfseconomie in Balans vwo

Hieronder vind je de samenvatting van hoofdstuk 42. Onderaan de pagina vind je een link om de samenvatting te downloaden.

Hoofdstuk 42 Regels winst-en-verliesrekening

42.1 Algemene regels

De interne en externe winst-en-verliesrekening hebben een ander doel. De interne richt zich op het verschaffen van managementinformatie en de externe op het afleggen van verantwoording.

De toelichting op de winst-en-verliesrekening bevat een deel dat bestaat uit algemene gegevens zoals de waarderingsgrondslagen en een deel dat betrekking heeft op de specifieke posten zoals een specificatie van bestuurdersbeloningen en pensioenregelingen.

 

42.2 Modellen

In de externe verslaggeving zijn drie modellen voor de winst-en-verliesrekening. Het meest eenvoudige is model I waarbij de omzet en de inkoopwaarde volledig vervangen kunnen worden door de brutomarge. Dit model geeft dan ook niet veel informatie aan buitenstaanders. Voor een onderneming kan dat aantrekkelijk zijn.

De modellen E en F vermelden wel de netto-omzet (omzet na kortingen).

Bij de modellen I en E worden de kosten in categorieën (kostensoorten) weergegeven. Dit zijn de modellen met de categoriale indeling.

Model F maakt onderscheid tussen de wel rechtstreeks aan producten toe te rekenen kosten en niet rechtstreeks toe te rekenen kosten. Dit is de functionele indeling.

Bij alle modellen zie je het financieringsresultaat terug. Dat is het verschil tussen de interestbaten en interestlasten.

Elk model eindigt met het resultaat na belastingen: het resultaat voor belastingen verminderd met de te betalen vennootschapsbelasting.

42.3 EBIT(DA)

Veel ondernemingen voegen aan hun externe verslaggeving nog een paar extra resultatenoverzichten toe. Deze resultatenoverzichten eindigen bij een andere post dan in de verplicht op te nemen winst-en-verliesrekening.

Eén van deze overzichten eindigt met EBIT. Dit staat staat voor Earnings Before Interest en Taxes. Op die manier heb je een overzicht waarbij toevallige belastingen of subsidies buiten beschouwing worden gelaten en ook de manier van financieren geen zichtbare rol speelt.

Bij nog een ander overzicht laten ze daarnaast ook de afschrijvingen en afwaarderingen van immateriële vaste activa buiten beschouwing: EBITDA staat voor Earnings before interest, Taxes, Depreciation en Amortisation. Bij de EBITDA is dus ook nog het effect van de methode van afschrijven geëlimineerd.

Je kunt dus naast het kengetal resultaat na belastingen ook EBIT en EBITDA tegenkomen.

42.4 DuPont-schema

Het DuPont-schema legt een relatie tussen het resultaat en het vermogen waarmee dat resultaat is verkregen. Het is gebaseerd op cijfers uit de jaarrekening. Bij een ingevuld model zijn snel de effecten van het wijzigen van één van de variabelen zichtbaar.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.