• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting hoofdstuk 35 Accrual-accounting en matchingprincipe Bedrijfseconomie in Balans vwo

Hieronder vind je de samenvatting van hoofdstuk 35. Onderaan de pagina vind je een link om de samenvatting te downloaden.

Hoofdstuk 35 Accrual-accounting en matchingprincipe

35.1 Kosten en uitgaven

We spreken van permanentie als een onderneming niet één keer per jaar maar een aantal keren per jaar een balans en winst-en-verliesrekening opstelt. Het doel van de permanentie is een juiste toerekening van zowel de kosten als de opbrengsten aan de verschillende perioden.

Transitorische posten zijn posten waarbij de periode waarin betaald (ontvangen) wordt, afwijkt van de perioden waarop de kosten (opbrengsten) betrekking hebben. We gebruiken ze om een tijdsverschil te overbruggen.

Op de balans komen transitorische posten onder de volgende namen voor:

Balans
Vooruitbetaalde … Vooruitontvangen …
Nog te ontvangen … Nog te betalen …

 

De transitorische posten vallen uiteen in uitstelposten en anticipatieposten.
Bij uitstelposten worden de kosten (opbrengsten) vooruitbetaald (vooruitontvangen).
Bij anticipatieposten worden de kosten (opbrengsten) achteraf betaald (ontvangen).

 

Vooruitbetaalde bedragen is een uitstelpost aan de debetkant van de balans omdat er sprake is van een ‘soort’ vordering.
Nog te betalen bedragen is een anticipatiepost aan de creditkant van de balans omdat er sprake is van een schuld.
Vooruitontvangen bedragen is een uitstelpost aan de creditkant van de balans omdat er sprake is van een ‘soort’ schuld.
Nog te ontvangen bedragen is een anticipatiepost aan de debetkant van de balans omdat er sprake is van een ‘soort’ vordering op de andere partij die nog moet betalen.
Accrual-accounting wil zeggen dat we de gevolgen van transacties (financiële feiten) verwerken in het boekjaar waarin zij zich voordoen en niet wanneer de daarmee samenhangende uitgaven worden gedaan of de liquide middelen worden ontvangen.

 

35.2 Opbrengsten en ontvangsten

Uitstelposten gebruiken we als we de opbrengsten vooruit ontvangen. De ontvangst gaat vooraf aan de perioden waarop de opbrengsten betrekking hebben. Anticipatieposten gebruiken we als we de opbrengsten achteraf ontvangen. We krijgen de ontvangst pas nadat de perioden waarop de opbrengsten betrekking hebben voorbij zijn.

Vooruitontvangen bedragen is een uitstelpost aan de creditkant van de balans, omdat er sprake is van een ‘soort’ schuld.
Nog te ontvangen bedragen is een anticipatiepost aan de debetkant van de balans, omdat er sprake is van een ‘soort’ vordering op de andere partij die nog moet betalen.

 

35.3 Het matchingbeginsel

Bij toepassing van het matchingbeginsel verwerken we de kosten in de winst-en-verliesrekening op basis van een direct verband tussen deze kosten en de daarmee samenhangende opbrengst.

 

35.4 Alle varianten op een rij

We kunnen de volgende varianten tegenkomen: ontvangsten die geen opbrengsten zijn, opbrengsten die ook ontvangsten zijn, opbrengsten die geen ontvangsten zijn, kosten die ook uitgaven zijn, kosten die geen uitgaven zijn en uitgaven die geen kosten zijn.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.