• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting hoofdstuk 29 Kostensoorten Bedrijfseconomie in Balans vwo

Hieronder vind je de samenvatting van hoofdstuk 29. Onderaan de pagina vind je een link om de samenvatting te downloaden.

Hoofdstuk 29 Kostensoorten

29.1 Afschrijven

Duurzame productiemiddelen zijn productiemiddelen die meer jaren meegaan. Tot de aanschafprijs van een duurzaam productiemiddel behoren ook de bijkomende kosten, zoals overdrachtskosten (gebouw) en installatiekosten (machines).

Afschrijven is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van duurzame productiemiddelen. Dit doe je om de kosten gelijkmatig over de levensduur te spreiden.

De grootte van de afschrijving is afhankelijk van:

  • de waarde van de duurzame productiemiddelen;
  • de levensduur;
  • de restwaarde;
  • het gebruik.

De technische levensduur is de periode waarin het duurzaam productiemiddel prestaties kan leveren.

De economische levensduur is de periode waarin op economische gronden het verstandig is het duurzaam productiemiddel prestaties te laten leveren.

De restwaarde van een duurzaam productiemiddel is de opbrengst die de onderneming aan het einde van de levensduur bij verkoop voor het productiemiddel verwacht te ontvangen. Eventuele sloopkosten of verwijderkosten worden in mindering gebracht op de restwaarde.

 

29.2 Afschrijven met een vast percentage van de aanschafprijs

Bij afschrijving met een vast percentage van de aanschafprijs per jaar berekenen we het bedrag dat per periode wordt afgeschreven met behulp van de formule: (A-R)/n.

De boekwaarde van een duurzaam productiemiddel berekenen we door de aanschafprijs te verminderen met de al afgeschreven bedragen.

 

29.3 Overige kosten van duurzame productiemiddelen

De interestkosten van duurzame productiemiddelen berekenen we als het jaarlijkse interestpercentage over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen gedurende de gehele levensduur. De formule daarvoor is (A + R)/2.

Tot de overige kosten van duurzame productiemiddelen rekenen we ook de complementaire kosten. Complementaire kosten zijn alle kosten die samenhangen met het duurzaam productiemiddel op de afschrijvings- en interestkosten na, zoals onderhouds- en reparatiekosten.

 

29.4 Personeelskosten, arbeidsuurtarief en factureertarief

De personeelskosten bestaan uit de kosten van de brutolonen en salarissen en de bijkomende kosten, zoals sociale lasten en pensioenpremies.

Het arbeidsuurtarief is een intern tarief waarin we alle personeelskosten per productief (door te berekenen) uur opnemen.

Het factureertarief of factuurtarief is een tarief waarin we naast de personeelskosten ook de overige bedrijfskosten (soms met uitzondering van materiaalkosten) en een winstopslag opnemen.

 

29.5 Overige kosten

Voor investeringen in productiemiddelen is vermogen nodig en dat leidt tot interestkosten.

De kosten van grond bestaan vooral uit interestkosten over het geïnvesteerde vermogen.

Ook zijn er kosten van diensten van derden (uitbesteed werk) als de onderneming bepaalde activiteiten door andere bedrijven laat uitvoeren.

Belastingen, zoals onroerendezaakbelasting, motorrijtuigenbelasting en assurantiebelasting zijn belastingen die kosten voor een onderneming veroorzaken.

 

29.6 Transferpricing

Bij transferpricing gaat het om bepalen van de prijs die het ene bedrijfsonderdeel (een shared service center) in rekening brengt aan het andere bedrijfsonderdeel. Een shared service center is een onderdeel van een organisatie dat alleen diensten verleent aan andere bedrijfsonderdelen.

De transferprice is de interne verrekenprijs die de ene afdeling aan de andere afdeling voor het verlenen van hun diensten in rekening brengt. Het bepalen van de interne prijs kan via marktgebaseerde transferprice, kostengebaseerde transferprice en onderhandelde transferprice.

At arm’s length is de transferprice een zakelijke prijs. Vaak is dat de marktprijs.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.