• 0165 548824
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting hoofdstuk 13 Organisatie en maatschappij Bedrijfseconomie in Balans vwo

Hieronder vind je de samenvatting van hoofdstuk 13. Onderaan de pagina vind je een link om de samenvatting te downloaden.

Hoofdstuk 13 Organisatie en maatschappij

13.1 Omvang

Bij de absolute grootte gaat het om een meetbare omvang. Bij de groottecriteria spelen de waarde van de activa (het balanstotaal), de netto-omzet (omzet na kortingen) en het gemiddeld aantal werknemers een rol.

Het bestuursverslag gaat over de gang van zaken in de onderneming, over het afgelopen boekjaar en de verwachte ontwikkelingen. De overige gegevens gaan over de accountant, winstverdeling, aandelen, zeggenschap en nevenvestigingen.

Bij de relatieve omvang bereken we de grootte van een onderneming in verhouding tot een andere onderneming.
Het marktaandeel van de afzet bereken je als:
afzet van de onderneming in een bepaalde regio over een bepaalde periode/totale afzet van alle ondernemingen in een bepaalde regio over een bepaalde periode x 100%

Het marktaandeel van de omzet bereken je als:
omzet van de onderneming in een bepaalde regio over een bepaalde periode/totale omzet van alle ondernemingen in een bepaalde regio over een bepaalde periode x 100%

De marktpositie is de plaats die de onderneming met haar producten inneemt in de markt ten opzichte van de concurrentie. De marktleider heeft het grootste marktaandeel.

13.2 Maatschappelijke behoeften

In de economische kringloop gaat een geldstroom van de gezinnen naar de ondernemingen voor de aankoop van producten en er gaat een productenstroom van de ondernemingen naar gezinnen. De ondernemingen leveren producten aan de gezinnen en de gezinnen leveren hun product – arbeid – aan de ondernemingen.

Organisaties voldoen aan maatschappelijke behoeften door het leveren van producten, het bieden van werkgelegenheid, werken aan innovatie, leveren van een inkomen en leveren van belastingopbrengsten.

13.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord (MVO) door vrijwillig bij te dragen aan een betere samenleving en een schoner milieu. Ze richt zich op de combinatie van drie factoren: people, planet en profit.

De arbowet geeft regels over de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Een ISO-standaard wordt internationaal gebruikt en geeft een onderneming instructies hoe zij aan bepaalde voorwaarden en eisen kan voldoen.

Greenwashing is als een onderneming naar de klant toe communiceert veel aan MVO te doen, maar ze dat in werkelijkheid niet doet of alleen maar zolang de wet er haar toe verplicht.

13.4 Accountant

Een accountant kan een samenstellingsopdracht of een beoordelingsopdracht aannemen.

Een samenstellingsopdracht omvat het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële informatie tot een financieel overzicht (bijvoorbeeld een jaarrekening).

Bij een beoordelingsopdracht, voert de accountant naast de samenstelling ook een aantal controles uit, zodat hij kan toetsen aan een norm.

De controleverklaring is een verklaring waarin de accountant over het resultaat en vermogen (dus ook eigen vermogen) oordeelt. De accountant verklaart dat beide bedragen een getrouwe weergave zijn van de werkelijkheid. Getrouw omvat betrouwbaar, aanvaardbaar, rechtmatig en toereikend.

  • Betrouwbaar: juist, volledig en tijdig. Alle cijfers moeten juist, volledig en in het juiste jaar verantwoord worden.
  • Aanvaardbaar is een waardering van de cijfers volgens de wet- en regelgeving.
  • Rechtmatig heeft te maken met het terecht zijn van de kosten, dit is een nadere uitsplitsing van juist.
  • Bij toereikend vraagt de accountant zich af of de bedragen op de juiste plaats in de jaarrekening staan en of deze schriftelijk goed zijn toegelicht.

Een controleverklaring van de accountant kan goedkeurend zijn, afkeurend, met oordeelonthouding (er ontbreken nog gegevens, het is nog niet duidelijk) of een verklaring met beperking (in principe juist, maar hier en daar moet nog wat worden verbeterd).

Bij advisering zoekt een accountant samen met een cliënt naar oplossingen.

Social accounting is het vrijwillig laten controleren of de beweringen over MVO betrouwbaar zijn.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.