• 0165 548824
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenvatting hoofdstuk 5 Verzekeren, studeren, sparen en lenen Bedrijfseconomie in Balans havo

Hieronder vind je de samenvatting van hoofdstuk 5. Onderaan de pagina vind je een link om de samenvatting te downloaden.

Hoofdstuk 5 Verzekeren, studeren, sparen en lenen

5.1 Soorten verzekeringen

Bij een verzekering verplicht de verzekeraar zich om tegen ontvangst van een premie de verzekerde schadeloos te stellen wegens een verlies, schade, of gemis van verwacht voordeel door een onzeker voorval.

Een schadeverzekering is een verzekering waarbij de uitkering door de verzekeraar afhankelijk is van de geleden schade.

Een sommenverzekering is een verzekering waarbij de uitkering door de verzekeraar afhankelijk is vanaf het moment dat verband houdt met het leven of sterven van een bepaalde persoon.

De polis is een akte waarin de verzekeringsovereenkomst wordt opgenomen. De verzekerde som is het maximumbedrag dat de verzekeraar uitkeert.

5.2 Schadeverzekeringen en -regelingen

Er zijn verschillende schadeverzekeringen die erg vaak voorkomen.

 • De brandverzekering is een verzekering, tegen de schade die ontstaan door brand. Vaak valt ook schade door inbraak, storm, water en diefstal hieronder.
 • Een transportverzekering is voor de schade ontstaan tijdens het transport van goederen.
 • Imaginaire winst is te verwachten winst op goederen. De te verwachten winst op goederen gaat verloren als de goederen door schade waardeloos worden.
 • De bedrijfsschadeverzekering is een verzekering, tegen de schade ontstaan door tijdelijke stilstand van een bedrijf door brand, stormschade enzovoort.
 • De kredietverzekering biedt dekking tegen de schade ontstaan door het niet kunnen innen van uitstaande vorderingen. De kredietlimiet is een maximum kredietbedrag waarvoor de kredietverzekeraar garant staat.
 • Een exportkredietverzekering is een verzekering tegen de schade door het niet kunnen innen van uitstaande vorderingen bij afnemers in het buitenland. Het commercieel risico bij exportkredietverzekering is voor een onderneming/exporteur dat de onderneming of importeur niet betaalt door de schuld van laatstgenoemde. Het politiek risico is bij exportkredietverzekering het risico voor een onderneming/exporteur dat de onderneming/importeur niet betaalt door de schuld van de overheid in het importland.
 • Herverzekering is het opnieuw geheel of gedeeltelijk herverzekeren van een door een verzekeraar afgesloten verzekering.
 • De productaansprakelijkheidsverzekering is voor de schade die kan ontstaan door het gebruik van een bepaald product door een afnemer.
 • Bij een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt de verzekering de schade die een persoon kan toebrengen aan een andere persoon of een zaak van een andere persoon.
 • Bij een rechtsbijstandverzekering staat de verzekeraar, een persoon of een onderneming bij met juridische geschillen.

Om een schade-uitkering te berekenen heb je de volgende gegevens nodig: schadebedrag (waarde van de goederen die verloren zijn gegaan), gezonde waarde (waarde van alle verzekerde goederen op het moment juist voordat de schade ontstaat) en verzekerde som. De verzekeringsbreuk is de verhouding tussen de verzekerde som en de gezonde waarde. De schade-uitkering is de uitkomst van de vermenigvuldiging van verzekeringsbreuk en schadebedrag.

Bij oververzekering is de verzekerde som hoger is dan de gezonde waarde. Bij onderverzekering is de verzekerde som lager dan de gezonde waarde. De verzekeraar keert nooit meer uit dan de geleden schade. Bij een onderverzekeringsbreuk met een uitkomst lager dan 1 keert een verzekeraar bij een premier-risqueverzekering – ondanks onderverzekering – de geleden schade geheel uit, met als maximum de verzekerde som.

5.3 Sommenverzekeringen

Een levensverzekering is een verzekering, waarbij de uitkering afhankelijk is van het in leven zijn van een bepaalde persoon op een bepaald moment. Bij een koopsom worden de kosten van de afgesloten verzekering niet betaald via periodieke premies maar door middel van een bedrag ineens.

Met een lijfrenteverzekering vindt de uitkering van de levensverzekering niet plaats in één bedrag, maar in periodieke bedragen tot aan het moment van overlijden van de begunstigde of tot een bepaalde datum.

Vaak wordt een pensioenverzekering als aanvulling op de AOW afgesloten. Vanaf het moment dat de begunstigde een bepaalde leeftijd bereikt, krijgt hij periodiek een uitkering.

Een compagnonsverzekering wordt afgesloten door de vennoten in een vennootschap onder firma of maten in een maatschap. De vennoten kunnen in geval van overlijden van een compagnon met het uitgekeerde bedrag de erfgenamen van de overleden vennoot of maat uitkopen.

5.4 Kiezen voor een opleiding

Een opleiding volgen, is een investering in menselijk kapitaal of human capitalPermanente educatie is nodig om je vak bij te houden en nieuwe methoden en technieken te leren. 

5.5 Sparen en lenen

Sparen is geld niet uitgeven. Met sparen krijg je rente (of interest) als beloning voor het beschikbaar stellen van je vermogen. De hoogte van je rentepercentage is afhankelijk van de looptijd, hoogte spaarbedrag en de ontwikkeling op de financiële markten. De risico’s van sparen zijn koopkrachtvermindering als het inflatiepercentage lager is dan het rentepercentage en kans op faillissement van de bank.

Als je leent, betaal je financieringskosten. Financieringskosten bereken je als het jaarlijks effectieve rentepercentage x het leningbedrag. Er is een aantal kredietvormen voor particulieren. Deze kredietvormen worden vaak gebruikt voor duurzame consumptiegoederen waar de consument jaren lang plezier van kan hebben.

Voor consumptieve bestedingen zijn veel voorkomende kredietvormen:

 • Doorlopend krediet: hierbij kan de consument een maximumkrediet opnemen en dit in een bepaalde periode terugbetalen; deze lening hoeft niet in één keer te worden opgenomen en de afgeloste bedragen mogen opnieuw worden gebruikt.
 • Persoonlijke lening: de consument neemt het hele bedrag ineens op, deze aflossingen mogen niet opnieuw worden opgenomen.
 • Koop en verkoop op afbetaling: de koper betaalt de koopprijs van een roerende zaak in meerdere termijnen: de koper wordt bij levering eigenaar van het goed.
 • Huurkoop: de koopprijs van een roerende zaak wordt ook in meerdere termijnen betaald, maar de koper wordt pas eigenaar als de laatste termijn betaald is.

Ook rood staan op een bankrekening, klantenkaarten en een schuld van een creditcard worden gerekend tot de consumptieve kredieten. Dat geldt ook voor bepaalde later te bespreken vormen van leasing.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag een beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl . Zet in deze e-mail uw gegevens en de gegevens van de school/onderneming. Natuurlijk kunt u ook bellen.

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.
De Meeten 21
4706NJ Roosendaal

Tel: 0165 548824
Fax: 0165 548823
Mail: info@vanvlimmeren.nl
Web: www.vanvlimmeren.nl

KvK: 20080439

0Meer informatie?
Neem contact met ons op

Methodesites

Management & Organisatie in Balans voor het vak management en organisatie havo en vwo

Bedrijfseconomie in Balans voor het vak bedrijfsecononomie havo en vwo

Economie Integraal voor het vak economie bovenbouw havo en vwo

Integraal in Balans voor het vak economie en bedrijfseconomie onderbouw havo en vwo

Elementair boekhouden in Balans voor Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB)

Basiskennis ondernemerschap in Balans voor Basiskennis ondernemerschap (BKO)

Kostencalculatie voor onder meer Basiskennis Calculatie (BKC), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Financiering voor onder meer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Boekhouden en bedrijfsadministratie voor onder meer Elementair boekhouden/Basiskennis boekhouden (BKB), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), mbo, hbo en wo.

Copyright © 2024 Uitgeverij Van Vlimmeren BV.